Oferta

Komunikacyjne

 • OC posiadaczy pojazdów
 • AC posiadaczy pojazdów
 • NNW kierowcy i pasażerów
 • Assistance drogowe

Majątkowe

 • Ubezpieczenia mieszkań i domów
 • Ubezpieczenia rodzinne
 • Ubezpieczenia rolne
 • Ubezpieczenia turystyczne
 • NNW – następstw nieszczęśliwych wypadków
 • OC w życiu prywatnym

Dla Przedsiębiorstw

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk All Risks
 • Ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym
 • Ubezpieczenie OC (zawodowej) przewoźnika
 • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych
 • Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy
 • Ubezpieczenie wszystkich ryzyk montażu

Finansowe

 • Gwarancje wadialne
 • Gwarancje należytego wykonania umowy
 • Gwarancje usunięcia wad i usterek

Odpowiedzialności cywilnej

zawodów medycznych

 • OC lekarzy i dentystów
 • OC pielęgniarek i położnych
 • OC innych zawodów medycznych

Na Życie

 • Na Życie Indywidualne i Grupowe Pracowników

NNW Przedszkolne, Szkolne

i Studenckie

 • Używając kodu Opiekuna 40025, uzyskujesz 10% zniżki na ubezpieczenie kupując on-line za pośrednictwem strony internetowej: https://bezpieczny.pl/

Europejska Karta Młodzieżowa

EURO26

 • Karta EURO26 powstała dla aktywnych, młodych ludzi w wieku od 5 do 30 lat, którzy pragną mieć dostęp do 4 tysięcy zniżek w Polsce oraz 80 tysięcy w Europie. Posiadacze Karty korzystają z największej sieć zniżek młodzieżowych

Dom, samochód, mieszkanie, drogi sprzęt ….

Jest wiele rzeczy, które warto ubezpieczyć. Ubezpiecz je już dziś! Pomożemy Ci w zawarciu odpowiedniej polisy. Wycenimy wartość twoich ruchomości i nieruchomości. Rozłożymy opłaty na dogodne dla Ciebie raty.